Historik över palladiumprisets utveckling

Nedan återfinns grafer som visar palladiumprisets historiska utveckling. Datan presenteras i USD per troy ounce. Dagsaktuell palladiumkurs hämtas från ICON Web Services, medan historisk data över palladiumpriset (2016-01-20 och bakåt) har hämtats från Quandl.Hämta palladiumpriset för ett godtyckligt valt datum

Här kan du hämta och visa palladiumpriset från ett godtyckligt datum. Välj vilket datum du vill se palladiumpriset för här nedan, klicka sedan på "Visa pris" så kommer palladiumpriset för valt datum att visas i en ruta nedanför.